Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Introducere în relaţii internaţionale Politică externă şi diplomaţie
Introducere în ştiinte politice Globalism şi globalizare
Istoria relaţiilor internaţionale Teoria relaţiilor internaţionale
Politică externă şi diplomaţie Metode de cercetare în ştiinţe social-politice
Sociologia politică Ideologii politice în epoca contemporană
Limbă străină I (engleză) Limbă străină II (engleză)
Educație fizică şi sport I Educaţie fizică şi sport II
Psihologia educaţiei Pedagogie I. Fundamentele pedagogiei
Discipline opționale
Istoria culturii şi civilizaţiei româneşti I Antropologie politică
Managamentul organizaţiilor Probleme de actualitate internaţională
Limbă străină aplicată în sfera publică I (fr/ger/ro/tr) Limbă străină aplicată în sfera publică II (fr/ger/ro/tr)
Discipline facultative
Informatică aplicată I Informatică aplicată II
Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Drept internaţional Geostrategie şi geopolitică
Istoria Europei de Sud-Est în secolele XIX-XX Negociere şi conflict în Relaţii Internaţionale
Analiza conflictelor internaţionale Studii de securitate
Economie mondială Practică de specialitate II
Limba străină aplicată în sfera politică I (engleza) Studii Europene 1: Partide în Europa de Sud-Est
Studii de arie Sociologie politică
 Practică de specialitate I Pedagogie II:Teoria şi metod. instruirii/Teoria şi metod. evaluării
Discipline opționale
Limbă străină aplicată în sfera publică II (fr/ger/ro/tr) Limbă străină aplicată în sfera publică II(fr/ger/ro/tr)
Studii de arie RI1: Cooperare şi conflict în Europa de Sud-Est Studii Europene 2: Geopolitica Europei de Sud-Est 
Studii de arie RI2: Cooperare şi conflict în zona extinsă a Mării Negre  Studii Europene 3: Provocările Europei în sec.XXI/UE şi mondializarea
Studii de arie RI3: Cooperare şi conflict în Orientul Mijlociu extins Studii Europene 4: Drept constituţional comparat (european)
Discipline facultative
Studii de arie RI4: Chestiunea religioasă în sec. XXI Studii Europene 5 : Minorităţi etnice în Europa
  Didactica specialităţii
  Limba străină aplicată în sfera politică I (engleza)
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Instituţii şi organizaţii internaţionale Construcţia europeană
Instituţii europene Procesul de guvernare în UE
Istoria Europei Politici europene
Drepturile omului Comunicare diplomatică în limba străină I (engleză)
Comunicare diplomatică în limba străină I (engleză) Dreptul Uniunii Europene
Practica de specialitate III Proiect de licenţă
  Tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice (în speţă proiect licenţă)
Discipline opționale
Comunicare diplomatică în limbă străină II (fr/ger/ro/tr) Studii Europene 6: 6 Politici educaţionale
Studii de arie RI 5: Diplomaţie şi securitate în Balcanii de Vest  Studii Europene 7: Societate şi politică în Europa
Studii de arie RI 6: Media şi relaţiile internaţionale Comunicare în afaceri în limbă străină II (fr/ger/ro/tr)
Discipline facultative
Studii de arie RI 7 - Occident şi Orient: Spaţii interculturale Teoria alegerii raţionale
Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi
Practica pedagogică I Practica pedagogică II