În zilele de 22 și 23 noiemebrie 2013, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România în parteneriat cu Universitatea Europei de Sud-Est Lumina și Universitatea Balikesir din Turcia organizează simpozionul „Diplomaţia Sud-Est Europeană la 100 de ani de la Războaiele Balcanice" în cadrul căruia cercetători și reprezentanți din mediul academic internațional vor propune o reflecție științifică asupra acestei tematici.

 

Pilonul dezbaterilor din aceste două zile îl reprezintă diplomația culturală și rolul pe care l-a jucat în dialogurile și cooperarea intra-regională. Parcurgând cele mai importante momente începând cu Pacea de la București din 1913 și până în prezent, participanții la simpozion vor analiza politicile Marilor Puteri și dinamica relațiilor dintre actorii internaționali de influență globală și spațiul sud-est european. Având ca referință zona Balcanilor, un spațiu cultural eterogen, demersurile de cercetare din cadrul simpozionului vor adresa și problematica educării unui spirit diplomatic cultural, în ce măsură un asemenea demers este posibil și cum.

Discuțiile se desfășoară în cadrul unor paneluri, cu diferite subteme, găzduite de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România și de Universitatea Europei de Sud-Est Lumina.