Fiind un puternic factor de influențare a decidenților politici de la nivel domestic, media devin un fenomen cu ample intersecții cu imaginația geopolitică. Nu există nici un dubiu cu privire la faptul că media încep să decidă din ce în ce mai mult și în legătură cu modul în care reprezentările geopolitice sunt ierarhizate pentru noile profiluri de consumatori. Panelul ”Rolul Media Tradiționale și a Noilor Media în Reflectarea Conflictelor Geopolitice” își propune să avanseze direcții de abordare cu privire la modul în care media influențează noile organizări ale imaginației geopolitice, în speță, din perpectiva diseminării fenomenului conflictualității – un teren de cercetare aproape amprentat de surclasarea media tradiționale de către noile media.