Domeniu fundamental Științe Sociale și Politice
Domeniu de licență Relații Internaționale și Studii Europene
Program de studiu de licență Relații Internaționale și Studii Europene
Forma de învățământ IF - învățământ cu frecvență
Durata studiilor 3 ani
Credite ECTS 180 de credite
Cifra de școlarizare 50 de locuri

 

Misiunea programului Relaţii Internaţionale şi Studii Europene este de a forma viitori specialiști care să își desfășoare activitatea profesională în domenii legate de viața politică şi administraţie publică europeană.

Obiectivele facultăţii constă în formarea de specialişti în analiza sistemului relațiilor internaționale și aprofundarea realităților culturale ale celor mai importante regiuni ale lumii. Pregătirea studenţilor are în vedere dezvoltarea unor competente legate de:

 • înţelegerea unor concepte, principii şi teorii ale relaţiilor internaţionale;
 • identificarea şi analizarea problemelor specifice precum şi elaborarea strategiilor pentru soluţionarea lor;
 • abilităţi privind culegerea, prelucrarea şi sinteza datelor statistice etc.

Studenţii beneficiază de cursuri şi conferinţe susţinute de profesori şi specialişti români şi străini, recunoscuţi în plan naţional, european şi non-european.

Un obiectiv permanent al Facultăţii de Ştiinţe Economice și Politice este acela de a antrena studenţii în activități de cercetare ştiinţifică. Rezultatele cercetărilor studenţeşti se vor disemina cu prilejul sesiunii de comunicări ştiinţifice ale studenţilor sau unor workshop-uri.

 

Competenţe

În cadrul programului Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, studenţii vor dezvolta competenţe profesionale și personale esențiale, precum:

 • cunoştinţe fundamentale de politică, economie, sociologie, filosofie şi istorie;
 • capacitatea de a înţelege logica internă a politicilor europene;
 • abilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite pentru a înţelege problemele sociale şi a propune soluţii pentru rezolvarea lor;
 • înţelegerea principiilor, conceptelor şi teoriilor care stau la baza relaţiilor internaţionale;
 • aptitudini necesare pentru a identifica probleme specifice în aria relaţiilor internaţionale şi a propune soluţii;
 • capacitatea de a rezolva probleme tehnico-ştiinţifice din domeniu.

 

Perspective de carieră

Există o multitudine de domenii în care absolvenții pot alege să-și dezvolte cariera:

 • Diplomaţie
 • Integrare europeană
 • Administraţie publică europeană
 • Relaţii internaţionale
 • Dezvoltare şi implementare de proiecte internaţionale
 • Dezvoltare de programe neguvernamentale